Peltokorven Kyläyhdistys Ry

Tervetuloa! Nämä sivut ovat vielä hieman keskeneräiset kuten näkyy, mutta tutustuthan Peltokorven kylän omiin www-sivuihin!

Yhteystiedot
Peltokorven Kyläyhdistys Ry

Www-sivu

www.peltokorpi.kalvia.fi

Kotikunta

Kälviä

Toimiala

Muiden järjestöjen toiminta