Hilli-Välikylä

Hilli-Välikylä on toisaalta kahden itsenäisen ja toisaalta yhden yhtenäisen kylän muodostelma. Kylätaajamat ovat noin neljän kilometrin etäisyydellä toisistaan. Kylät sijaitsevat 6-12 km etäisyydellä Kälviän keskustasta ja noin 30 km etäisyydellä Kanta-Kokkolasta.

Kylätoimikunta Mauri Salo Kälviäntie 1003 68300 Kälviä puh.0400 162847

Sähköposti: mauri.salo@anvianet.fi

Päivi Ruokoja Ojarannantie 28 68300 Kälviä puh.050 3745387

Kylällä asuu noin 200 asukasta. Uudisrakentaminen on ollut viimevuosina mukavan vilkasta ja vanhempia asuinrakennuksia on ajanmukaistettu ja laajennettu vuosittain. Kylällä on myös vapaa-ajanasuntoja, jotka tuovat oman tervetulleen leimansa kylän ilmeeseen. Vaikka kylämme on perinteitä vaaliva voidaan sanoa, että tärkein tavoitteemme on tämän päivän elämänlaadusta ja kylän toimintaedellytyksistä huolehtiminen. Näin luomme puitteet toimivalle ja elävälle kylälle nyt ja tulevaisuudessa. Lapset ja nuoret ovat aina olleet kylällämme sydämenasia. Voikin sanoa, että periaate 'koko kylä kasvattaa' toimii meillä käytännössä.

 Kylällämme järjestettävä kerhotoiminta, leikkikenttätoiminta, urheilutapahtumat sekä erilaiset retket ja tempaukset värittävät kylän lasten ja nuorten elämää. Iloksemme olemme saaneet havaita lapsiperheiden muuttavan ja viihtyvän kylällämme. Aikuisväestölle kylä tarjoaa sekä asuin- että työpaikan. Osa kyläläisistä työskentelee maanviljelyksen parissa, osa yksityisyrittäjinä kylällä ja osa käy töissä kylän ulkopuolella. Kylän yhteistoiminnassa aikuisväestöllä on aktiivinen osa. Iloinen ja mutkaton tunnelma sävyttää kylän yhteistoimintaa, se antaa positiivista energiaa arkeen. Vanhusväestö on kylämme rikkaus.

Pyrimme siihen, että vanhuksemme saisivat elää kotiseudullaan mahdollisuuksien mukaan elämänsä loppuun asti. Vanhusväestö on myös aktiivisesti mukana kylän toiminnassa. Heidän elämänkokemukseen pohjautuvaa viisauttaan arvostetaan. Niin Hillissä kuin Välikylässäkin on vapaita tontteja joita voi tiedustella tonttitoimikunnalta 050 5889182. Uudet asukkaat ovat molemmille kylille tervetulleita.

Hillin ja Välikylän alueella maa- ja karjatalous on elävää ja ajanmukaista. Kylällä on noin 20 maatalousyrittäjää. Hillin kylässä oleva Salon Puutarha palvelee laajaa asiakaspiiriä. Välikylässä toimii yrittäjänä koneurakoitsija, sekä uutena yrityksenä 2008 syksyllä entisen koulun tiloissa aloittanut pitopalveluyritys Liljan Kartano. Kylältä lähdetään töihin myös monelle suunnalle kylän ulkopuolelle, eri alojen toimipaikkoihin.

Lasten päivähoito on keskustassa, samoin ala-aste. Lukiota voi käydä Kälviällä. Sosiaali- ja vanhusten palvelut sijaitsevat Kälviän keskustassa. Myös kirjasto on keskustassa. Kylällä käy kauppa-auto kerran viiikossa. Lähimmät päivittäistavarakaupat sijaitsevat Kälviän keskustassa. Lähimmät rautatieasemat ovat Kannuksessa ja Kokkolassa, lähin lentokenttä on Kruunupyyssä.

Kylällämme on harvinaisen vireä nuorisoseura. Nuorisoseurantalo on nuorten kokoontumis ja harrastuspaikka sekä on monien tapahtumien ja juhlien pitopaikka. Nuorisoseura järjestää monentyyppistä toimintaa ja tapahtumia mm. vuosittaiset haastehiihdot ja pääsiäiskokon.

Metsästys ja metsästysseuratoiminta on kylällä vireää. Metsästysseura on ollut rakentamassa hyviä puitteita harrastukselle ja viime vuosien aikana on rakennettu Palonpirtti, jossa järjestetään jatkuvasti erilaisia tilaisuuksia.Varauksia ottaa vastaan kämppävouti Jouni Hilli puh. 0505889182.Metsästysseura on rakentanut myös luonnossa liikkujien iloksi laavun Ristilammen rantaan.

Molemmilla kylillä toimii oma maatalousnaisen naisosasto, jotka toimivat myös paljon yhdessä. Kylätoimikunta pyrkii edistämään kylän väestön hyvinvointia ja alueellista kehitystä sekä toimii yhteistyöelimenä. Vuoden 2004 Joulukuussa julkaistiin kylätoimikunnan kustantama ja Sinikka Hyppösen kirjoittama kyläkirja 'Ajassa Taaksepäin', johon on koottu kylän lähihistoriaa. Kyläkirja sai jatkoa kun 2008 syksyllä valmistui Ajassa taaksepäin 2 "Krouveja suoloja". Kirjoja myyvät mm: Sinikka Hyppönen, Mauri Salo, Päivi Ruokoja, Kälviän Kirja ja Paperi, Kälviän aluetoimisto.

Lapsille ja nuorille järjestetään kerhotoimintaa. Kylä tarjoaa monipuoliset sisä- ja ulkoliikuntamahdollisuudet. Talkoovoimin rakennettu ja ylläpidetty Hillin jääkiekkokaukalo on ollut talvikauden 2009 - 2010 kovassa käytössä hyvistä olosuhteista johtuen.

Yhteystiedot
Hilli-Välikylä

c/o Mauri Salo, Ullavantie 1003
68300 Kälviä


Puhelin

Puh.0400-162847

Kotikunta

Kälviä

Toimiala

Muiden järjestöjen toiminta