Kannuksen kirkonkylän kyläyhdistys ry

Kannuksen kirkonkylän kyläyhdistys ry perustettiin kesällä 2006.Kyläyhdistys perustettiin edistämään keskustaajaman asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen yhteistoimintaa ja sitä kautta parantamaan taajaman viihtyisyyttä ja turvallisuutta.

Tutustu keskustaajaman toimintaan ja katso ajankohtaisia tapahtumia! Kannuksen kirkonkylän kyläyhdistys ry:n kotisivut -->kotisivut

Yhteystiedot
Kannuksen kirkonkylän kyläyhdistys ry

Kotikunta

Kannus

Toimiala

Muiden järjestöjen toiminta