Välikannuksen kyläyhdistys ry

AJANKOHTAISTA!

Kylän tonttitarjonnasta antavat tietoa Harri Mäki-Petäjä puh. 0505161133, Jouko Pesola 0505228843, Mikko Hollanti 0505212191 ja Osmo Tokola 06-872471.


ROMURAUDAN KERÄYSPISTE HAAN TIEN VARRESSA, OPASTEVIITTA KOULUN LIITTYMÄSTÄ (OIKEALLE). KAIKKEA ROMURAUTAA. EI JÄÄKAAPPEJA JA PAKASTIMIA! TUOTTO TULEE KYLÄN JA KOULUN KEHITTÄMISEEN.

 

Kyläyhdistyksen vuotuisia tapahtumia ovat mm. Pääsiäiskokko ja vuotuiset pyöräilytapahtumat Niskakoskelle. Kyläyhdistys on vuokrannut Niskakosken alueen kaupungilta ja kehittelee alueelle tapahtumia ja pitää alueen virkistyskäyttökelpoisena.

Välikannuksen kyläyhdistys ry. Hannele Ilola Himangantie 707 69100 Kannus

 Välikannus sijaitsee nimensä mukaisesti Kannuksen ja Himangan välissä. Maisemarunkona on Lestijoki, jota molemmin puolin kapeina vyöhykkeinä reunustaa viljelyala ja perinteinen talonpoikainen rakennuskanta. Joen molemmin puolin kulkevat vanhat maantiet. Päätie kulkee Kannuksesta Himangalle Välikannuksen läpi. Tienvarrelta tarjoutuu kauniita näkymiä hyvin hoidetuille jokilaakson viljelyksille. Asutusta on sekä maantien varrella että jokirannassa. Vaikuttavin luonnonmaisemakohde on Niskakoski ja sen yläjuoksulla oleva Niskanpyörre. Luonnonkauniin kosken partaalla sijaitsee näköalapaikka.

 


Maatalousyrityksiä kylällä on noin 20, koneurakoitsijoita 2, metsäyrityksiä 2, puunjalostusyrityksiä 1, turkistarhausta harjoittaa 4 yritystä, autoilijoita 1. Kylällä olevat työpaikat koostuvat teollisuudesta ja maataloudesta. Yrityksiä on muutamia ja kunta työllistää muutamia henkilöitä. Kaikkiaan noin puolet työikäisistä työllistyvät omalle kylälle.

 

 

Välikannuksen maisemaa: Oikealla  uusi Pesolan silta.

Kylällä on vilkasta harrastustoimintaa. Perinteisesti ulko- ja sisäliikuntaa harrastetaan monimuotoisesti. Välikannuksen alakoulun hiekkalentiskenttä vetää urheilullisia kyläläisiä lentismatseihin ja kenttä ilahduttaa koululaisia myös pituushyppypaikkana tarvittaessa.

Hiekkalentiskenttä koulun pihalla.          Seurojentalo oikealla.

Puutarhanhoito ja pihatyöt ovat omakotialueella myös luonnollisia harrastuksia. Kyläyhdistyksen lisäksi kylällä toimii mm. metsästysseura, jolla oma kotisivu http://koti.mbnet.fi/ilolam/ , kalastusseura, maamiesseura, kotitalousnaiset, 4H-yhdistys ja partiolaiset. Kylällä olevat luonto- ja eräpolut ovat hyvä esimerkki yhteistoiminnasta kyläläisten kesken.

Petäjänrannan tonteista löydät tietoa alla olevasta nettiosoitteesta tai Kannuksen kaupungin www.kannus.fi kautta.

http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/kannus/valikannus/tontit.psp?kartta=tontit

Välikannuksen koulun asioita ja tapahtumia voi lukea alla olevasta linkistä:

http://www.peda.net/veraja/kannus/virasto/alakoulut/valikannus

 


Petäjän mylly

TERVETULOA ELÄMÄÄN, VIIHTYMÄÄN, HARRASTAMAAN

VÄLIKANNUKSEEN

MUKAVIEN IHMISTEN JOUKKOON!


 

Yhteystiedot
Välikannuksen kyläyhdistys ry

Himangantie 707
69100 Kannus


Puhelin

Puh.044-282 4516

Sähköposti

hannele.ilola@kpedu.fi

Kotikunta

Kannus

Toimiala

Muiden järjestöjen toiminta