Pahkala ja Pernu ovat aktiivisia, ajan hengessä eläviä maalaiskyliä.Talkootyöperinne, innostus, ja ammattitaito ovat kylän merkittäviä voimavaroja. Talkoilla on Pahkalassa ja Pernussa aina tehty yhteiset työt ja myös autettu naapureita ja se on jatkunut nykyaikaan asti, mistä ovat osoituksena myös lukuisat viime vuosien rakennushankkeet. Kyläyhdistys perustettiin 1988 kylän määrätietoiseksi kehittämiseksi ja rekisteröitiin 1997 leader-rahoituksen saamiseksi kylän kehittämishankkeille. Omia kehittämishankkeita onkin ollut neljä kappaletta ja lisäksi on osallistuttu Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistyksen Maitolaiturilta maailmalle -hankkeeseen. Nyt ollaan mukana edellisen jatkohankkeessa Niityltä nummille. Nämä ovat kansainvälistymishankkeita, joissa on mukana kahdeksan kylää Suomesta ja kahdeksan Irlannista  

Pahkala ja Pernu ovat Länsi-Suomen läänin pohjoisimpia kyliä Pohjois-Pohjanmaan rajalla. 1600-luvun alussa täällä oli kaksi tilaa, Isopahkala ja Vähäpahkala sekä sotilastorppa. Siitä on kylä kasvanut nykyiseen n. 250 asukkaan kokoonsa. Maa- ja metsätaloudella on edelleen suuri merkitys kyläläisten toimeentulossa, vaikka työssä käydään paljon myös Himangan keskustassa (10km), Kalajoella (23km), Kannuksessa (33km) ja Kokkolassa (50km). Pahkalassa ja Pernussa asutaan maataloilla ja omakotitaloissa. Himangan kunnalla on Pahkalassa 2003 valmistunut paritalo, jossa kaksi vuokra-asuntoa. Kunnalla on Pahkalassa myös myytäviä omakotitalotontteja.

Pahkalassa on 3-opettajainen koulu, jossa oppilaita vuosittain n. 50-60. Oppilaita koulussa käy myös naapurikyliltä. Koulun jälkeen alaluokkalaisilla on mahdollisuus mennä päiväkerhoon, joka toimii 'kylätalossa', entisessä opettajan asunnossa, jonka kunta on luovuttanut kyläyhdistyksen käyttöön. Kylätalolla kokoontuvat myös kylän nuoret omiin kerhoihinsa. Yläasteelle koululaiset menevät linja-autolla Himangan keskustaan, lukioon yleensä Kalajoelle ja ammattikouluun yleensä Kokkolaan. Peruskoulun jälkeen voi opintoja jatkaa myös Kannuksessa maatalousoppilaitoksessa tai Kalajoella käsi- ja taideteollisessa oppilaitoksessa. Terveydenhoitajan vastaanotto aikuisille on kouluaikaan kerran kuukaudessa koululla. Kauppa-auto käy Pahkalassa kaksi kertaa viikossa. Kutsutaksilla pääsee kirkonkylälle asioimaan kerran viikossa ja kirjastoon on kyyditys kerran kuukaudessa.  

   Pahkalassa ja Pernussa on 22 maatilaa ja 3 turkistarhaa. Muita kylällä toimivia yrityksiä ovat kaivinkoneurakoitsijat, taksi, sähköpalvelu, automaalaamo, autokorjaamo, konehuolto, kuorma-autoilija, sahaus ja höyläys, rakennussuunnittelu. Pahkalalaisia yrityksiä joilla on toimipaikka Himangan keskustassa ovat Himangan Muovityö ja LVI-Kivelä.

Pernun jäkäläisillä hiekkaharjuilla on erinomaiset ulkoilumahdollisuudet. Hiihtomajan pihapiirissä on 1 km pituinen päällystetty ja valaistu rullaluistelurata sekä useita kilometrejä merkittyjä latupohjia ja luontopolkuja, jotka lähtevät hiihtomajalta. Hiihtomajan pihapiirissä on myös 20-ratainen ampumarata. Pahkalan metsästysseuran majan pihapiirissä on hirvirata, jota vuokrataan metsästysseuroille ja muille metsästyksestä kiinnostuneille. Ulkoilureiteillä on luonto-opasteita ja laavuja lepohetkiä ja makkaranpaistoa varten. Uimassa käydään Pernussa sijaitsevalla hiekkamontulla ja Pitkäjärvellä Kalajoen Kärkisessä. Suunnistus on myös yksi kyläläisten lempiharrastuksista.

Kannuksen kansalaisopisto järjestää Pahkalassa erilaisia harrastuskursseja; posliininmaalaus, musiikki, englanninkieli, lasten ja nuorten kuvataide, liikunta ja kankaankudonta. Seurakunnan toiminnassa kyläläiset ovat aktiivisesti mukana ja toimintaa järjestetään myös kylällä; kuorot, kerhot, seurat. Pahkalan Rauhan Sana ry järjestää tavanomaisen seuratoiminnan lisäksi vuosittain myös kaksipäiväiset kesäseurat Pahkalan seuratuvalla. Seuratupa toimii myös kyläläisten harrastus- ja kokoontumistilana. Tervanpoltosta on tullut kyläläisille yksi yhteinen harrastus, johon kaikki kyläläiset tavalla tai toisella osallistuvat.

Tervanpoltto on yksi perinteisistä elinkeinoista kylällä ja se jatkui aina 1940-luvulle saakka. 1990-luvulla kunnostettiin kaksi vanhaa tervahautaa ja elvytettiin vanha perinne. Tervaa on poltettu 1990- ja 2000-luvuilla kolme kertaa. Tervanpoltto on aina ollut viikon kestävä tapahtuma, johon kyläyhdistys on järjestänyt tervahaudalla myös oheistoimintaa; tervan-, makkaran-, ym. myyntiä, kesäteatteria , seminaareja, näyttelyitä. Kyläyhdistys järjestää myös toimintaa kylällä.

Vuosittaisia tapahtumia ovat pääsiäiskokko, kauneimmat joululaulut, iltayön vaellus, laturetki, omenahiihdot ja kesäkisat. Aktiivisilla kyläläisillä on lukuisia muitakin harrastuksia, joita harrastetaan yksin tai yhdessä kavereiden kanssa. Lisää Pahkalan ja Pernun kylistä voi lukea Pahkala-Pernu kyläyhdistyksen internetsivuilta www.pp.kpnet.fi/leena.heikkila


 

 

Yhteystiedot